Изготвяне на маркетингова стратегия

Успешна маркетингова стратегия. Без план няма успех!

 

Искате да достигнете до ВАШИТЕ клиенти? Искате те да разберат за това, което предлагате като използвате най-таргетираните канали?  Искате ли да повишите продажбите си в пъти? И по възможност с минимален бюджет?

Обаче все още нямате маркетингов план за действие?

klaut_staretegija

Добрия маркетингов план влияе върху начина, по който управлявате бизнеса си. Той ще ви помогне да дефинирате своята визия, мисия и стратегически бизнес цели, както и ще определи какви стъпки трябва да предприемете, за да постигнете тези цели.

Вашата маркетингова стратегия влияе върху начина, по който управлявате бизнеса си

Ние, от Smart Online можем да ви помогнем:

Ще изградим и развием ефективна маркетингова стратегия, която ще повиши в пъти броя на клиентите ви  и ще подсили лоялността на настоящите ви клиенти.

Marketing-Strategy-640x521

 

  • Създаване на дългосрочна маркетнигова стратегия

 

Включва анализ на конкурентите, пазарната ниша, определяне на потребителските  и техните нужди и покупателни навици.

На база на получената информация, се изгражда хронологично дефинирана маркетингова стратегия, включваща изграждане на маркетингов план, състоящ се от тактики и offline и online канали за постигането на конкретни дългосрочни бизнес цели.

Дългосрочната маркетингова стратегия е със срок на действие от една до няколко години.

businesswoman and plan business strategy

Фокусирани сме върху това, за извадим най-добрите  и уникалните страни на бизнеса ви „на светло“. Ние използваме Smart метод за дефиниране на успеха на маркетинговата стратегия.Той включва следните критерии:

© Специфичност –определяне на точни  иясни цели;

© Измеримост – определяне на измерими показатели, чиито степен на успеваемост може да бъде измерена;

© Постижимост – поставените цели трябва да са в рамките на разполагаемия капацитет и бюджет;

© Релевантност- поставените цели ще помогнат да осъвършенствате отделни акспекти от бизнеса ви;

© Обвързаност със срокове –поставените цели са постижими за определен, дефиниран период от време.

 

 

  • Създаване на краткосрочен маркетингов план

Изграждане на маркетингов план за масирани кампании с продължителност от няколко седмици до няколко месеца.

Тук също се дефинират посланията чрез криетив процес, определят се таргет групите, техните интереси и начините и каналите на въздействие върху тях.

Целите, обаче, са краткосрочни, обвързани с конкретна тематична кампания.

 

 

  • Мониторинг и измервване на резултатите от маркетинговата стратегия

 

Включва дефиниране  и анализ на резултатите от реализираната стратегия и формулиране на данни, необходими за изграждане на следваща стратегия.

 

Довете се на Smart Online за изграждане  и реализипране на Вашата перфектна  и успешна маркетингова кампания!

 

Не се колебайте, поискайте вашата оферта сега!

Вашето име *

Вашият Email *

Вашият телефон*

От кои услуги имате нужда? *
 Изработка на сайт или лендинг страница Маркетинг в социалните мрежи Интернет реклама Изграждане на съдържание Медийна реклама Управление и развитие на бранда Изработка на видео Не мога да преценя

Опишете вашия маркетингов проблем?

Вашия месечен бюджет за маркетинг и реклама?
Лимит: 1000

600 9000

Кога ще е удобно да се свръжем с вас по телефона?
Час: